Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Bí Kíp Võ Công Trấn Phái

09-11-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

VÕ CÔNG TRẤN PHÁI +20

DANH HIỆU VÕ CÔNG TRẤN PHÁI +20

 

I. Võ Công Trấn Phái.

II. Nâng Cấp Võ Công Trấn Phái

Tiến hành nâng cấp [Võ Công Trấn Phái] tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính.

Ghép bí kíp võ công cấp 1 : 50 Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp +  5 Tiền Xu.

Nâng cấp(2 đến 20):  Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp +  Tiền Xu.

 

 

 

Cấp  Đá Trấn Hồn Thạch

Tiền Xu

Tỷ Lệ %

Võ Công Trấn Phái + 1 50 5 100
Võ Công Trấn Phái + 2 100 5 100
Võ Công Trấn Phái + 3 150 5 90
Võ Công Trấn Phái + 4 200 5 85
Võ Công Trấn Phái + 5 250 5 80
Võ Công Trấn Phái + 6 300 5 75
Võ Công Trấn Phái + 7 350 5 70
Võ Công Trấn Phái + 8 400 5 65
Võ Công Trấn Phái + 9 450 5 60
Võ Công Trấn Phái + 10 500 10 55
Võ Công Trấn Phái + 11 550 10 50
Võ Công Trấn Phái + 12 600 10 45
Võ Công Trấn Phái + 13 650 10 40
Võ Công Trấn Phái + 14 700 10 35
Võ Công Trấn Phái + 15 750 10 30
Võ Công Trấn Phái + 16 800 10 25
Võ Công Trấn Phái + 17 850 10 20
Võ Công Trấn Phái + 18 900 10 15
Võ Công Trấn Phái + 19 950 10 10
Võ Công Trấn Phái + 20 1000 20 5

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái  Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái  Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái  Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp