Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hệ Thống Chân Nguyên

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I. NPC liên quan.

  • Mua [Chân Nguyên] tại Kỳ Trân Các - Đồng - Đạo Cụ- Trang 1 và  2:


II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Chuột Phải vào Chân Nguyên để mặc
  • Chuột phải vào Chân Nguyên Tu luyện Đơn để Nâng cấp

Chân Nguyên

Mảnh Chân Nguyên

Dòng 1

19990

Dòng 2

19900

Dòng 3

19900

Dòng 4

19900

 

III. Thông tin chân nguyên.

Lưu Ý: 

  • Chân Nguyên Tu luyện Đơn có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp