Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hệ thống Huy Chương

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I. NPC liên quan.

  • Mua [Huy Chương] tại Kỳ Trân Các - Đồng - Đạo Cụ - Trang 2
  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính

II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần huy chương cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Mỗi cấp huy chương tăng 20 cấp thuột tính
Huy Chương

Mảnh Huy Chương

Tỷ lệ thành công %

Kim Nguyên Bảo

1 Nhận code FACEBOOK
2 1000 100 2
3 2000 70 2
4 5000 60 5
5 10000 50 5
6 15000 30 5
7 20000 20 10
8 30000 15 10
9 40000 10 10
10 50000 5 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Huy Chương Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Huy Chương  Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Huy Chương  Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Huy Chương  Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh huy chương có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp