Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hệ thống Ngoại Trang

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính.
  • Chọn Nâng Cấp Nón Hoặc Áo

 

 

II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Ngoại Trang

Mảnh Ngoại Trang

Tiền xu

Tỷ lệ%
Thành Công

Cấp 1

Trùng Sinh lần 4 và lần 5 nhận được

Cấp 2 1000 5 100
Cấp 3 2000 5 80
Cấp 4 2000 5 70
Cấp 5 5000 5 50
Cấp 6 5000 10 30
Cấp 7 10000 10 20
Cấp 8 15000 10 15
Cấp 9 30000 10 10
Cấp 10 40000 20 5

 

III. Thông tin ngoại trang.

Hỏa Lân

Kiếm Tâm Hà Anh Và Bạch Ngọc Bích Hà La

Liệt Thạch Đoàn Kiếm Và Thiều Hoa Bất Phụ 

Mặc Lý Dục  Dực

Ngự Vân và Phượng Hi Tụ

Quân Lâm Thiên Hạ Và Phượng Vũ Cửu Thiên

Sỉ Nhiệm Hỏa Y Và Đào Tịch Tuyết Y

Thương Khung Tố Sam và Tuyết Vũ Thanh Tụ

Thần Long Đăng Vân Và Kim Phượng Hồng Hà

Tử ô Kim Bộ Và Nhã Thanh Song Điệp

Y Sơn Quan Lan Khải và Phong Lộ Quy Mộng

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Ngoại Trang  Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Ngoại Trang  Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Ngoại Trang  Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Ngoại Trang  Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mỗi lần nâng cấp có thể chọn lại ngoại trang mình muốn.
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp