Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hệ Thống Vận Tiêu

26-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC Liên Quan

  • Mua [Lệnh Bài Vận Tiêu] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính. Giá 3 Tiền Xu.

 

  • Tiến hành tham gia tại NPC HOẠT ĐỘNG ở Thành Chính

 

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng 

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu.
  • Làm mới tiêu xa cần 10v đồng
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
  • Hoàn thành nhận dc 1% may mắn ghép đồ ko cộng dồn ( sử dụng 1 lần )

Loại Tiêu Xa

Phần Thưởng

2 Tỷ kinh nghiệm

Đồng khóa 2v
20 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
500 Mảnh Huy Chương
50 Chiến Thần

Hoàn thành nhận dc 1% may mắn ghép đồ ko cộng dồn ( sử dụng 1 lần )

3 Tỷ kinh nghiệm

Đồng khóa 5v
50Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1000 Mảnh Huy Chương
100 Chiến Thần

Hoàn thành nhận dc 1% may mắn ghép đồ ko cộng dồn ( sử dụng 1 lần )

5 Tỷ kinh nghiệm

Đồng khóa 10v
100 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
2000 Mảnh Huy Chương
200 Chiến Thần
Rương trận pháp <1 ngày>
1 Linh Tê Ngọc

Hoàn thành nhận dc 1% may mắn ghép đồ ko cộng dồn ( sử dụng 1 lần )
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

10 Tỷ kinh nghiệm

Đồng khóa 20v
200 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
5000 Mảnh Huy Chương
500 Chiến Thần
2 Rương trận pháp <1 ngày>
2 Linh Tê Ngọc

Hoàn thành nhận dc 1% may mắn ghép đồ ko cộng dồn ( sử dụng 1 lần )
Có cơ hội nhận được:
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

III. Bản Đồ Vận Tiêu

Tại dịch trạm 1 - 2 có thể làm mới tiêu xa 1 lần, cần 10v để làm mới

Tiêu sau khi làm mới có thể cao hoặc thấp hơn tiêu hiện tại.


Nơi nhận tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Làm mới tiêu xa


Tạo Tổ đội  vận tiêu

 

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được nhiều phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá lâu tiêu sẽ biến mất

 

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp