Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Liên Thông máy chủ TRUY VÂN và THIÊN VÂN

09-03-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TRUY VÂN THIÊN VÂN vào 13H00 ngày 10/03/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TRUY VÂN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TRUY VÂN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 32000
Rương Danh Vọng 6000
Mảnh Luân Hồi Ấn 80000
TinhThạch Đồng Hành 80000
Mảnh Ngoại Trang 80000
Mảnh Chân Nguyên 80000
[Đại] Chân Khí 6000
Rương Trấn Hồn Thạch 6000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 1600
Mảnh Ghép Vũ Khí 1600
Linh Tê 400
Giấy đỏ 40000
Giấy điệp 8000

- Nhân vật thuộc máy chủ TRUY VÂN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TRUY VÂN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp