Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Nâng cấp ngựa

23-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính

II. Nguyên liệu nâng cấp.

  • Nhận  [Ngựa Cấp 1] Ở Npc Hỗ trợ - Hỗ trợ Tân Thủ
  • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Tiền Xu

inh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Tỷ Lệ% Thành Công

Cấp 1 Hỗ Trợ Tân Thủ
Cấp 2 20 10 1000 100
Cấp 3 30 15 1500 100
Cấp 4 40 20 2000 100
Cấp 5 50 25 2500 90
Cấp 6 60 30 3000 90
Cấp 7 70 35 3500 90
Cấp 8 80 40 4000 90
Cấp 9 90 45 4500 80
Cấp 10 100 50 5000 80
Cấp 11 110 55 5500 80
Cấp 12 120 60 6000 80
Cấp 13 130 65 6500 70
Cấp 14 140 70 7000 70
Cấp 15 150 75 7500 70
Cấp 16 160 80 8000 70
Cấp 17 170 85 8500 60
Cấp 18 180 90 9000 60
Cấp 19 190 95 9500 60
Cấp 20 200 100 10000 60
Cấp 21 210 105 10500 50
Cấp 22 220 110 11000 50
Cấp 23 230 115 11500 50
Cấp 24 240 120 12000 50
Cấp 25 250 125 12500 40
Cấp 26 260 130 13000 40
Cấp 27 270 135 13500 40
Cấp 28 280 140 14000 40
Cấp 29 290 145 14500 30
Cấp 30 300 150 15000 30
Cấp 31 310 155 15500 30
Cấp 32 320 160 16000 30
Cấp 33 330 165 16500 20
Cấp 34 340 170 17000 20
Cấp 35 350 175 17500 20
Cấp 36 360 180 18000 20
Cấp 37 370 185 18500 10
Cấp 38 380 190 19000 10
Cấp 39 390 195 19500 10
Cấp 40 400 200 20000 10

 

III. Một số hình ảnh Ngựa.

Băng Long Kỳ Lân

Hỏa Long Viêm Đế

Lục Trư

Huyết Trư

Hắc Trư

Lam Trư

Ma Lang

Thiên Lang

Hắc Vũ Thiên Hương

Cuồng Sát

Thiết Vũ

Ưng Phi

Yên Hoa

Lam Linh

Tái Thái Tuế

Huyết Lang

Bạch Long

Hắc Sư

Ô Vân Đạp Tuyết

Đích Lô

Tuyệt Ảnh

Hãn Huyết Bảo Mã

Xích Thố

Bôn Tiêu

Phiên Vũ

DuDu Vui Vẻ

Tuyệt Thế Tuyết Vũ

Ngọc Tiêu Dao

Ức Vân

Kim Tượng Thái Đạt

Hành Giả Sa Mạc

Hoan Hoan

Hổ Các Tường

Hỏa Kỳ Lân

Sứ Giả Truy Phong

Tự Quỳ

Mạch Thượng Phi Sương

Bôn Lôi

Lân Quang

Yêu Ma

Tuyết Vũ Thiên Hương

Mị Vũ Thiên Hương

Kinh Huyền Sấm

Xích Dạ Thiên Tường

Ngọn Lửa Ánh Sáng

Độc Vũ Thiên Hạ

Ngạo Ngô Hiên Viên

Nụ Hôn Hắc Ám

 

Lưu Ý:

  • Nâng cấp Ngựa  Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Ngựa    Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Ngựa    Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Ngựa    Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Mỗi một lần nâng cấp tùy chọn ngựa mà mình yêu thích.
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp