Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

NPC CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

06-04-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan

  • Tiến hành đổi Thẻ Tích Lũy Sự Kiện  tại NPC Cửa Hàng - Ba Lăng Huyện

 

II.Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

  • Sử dụng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mua trang bị tại NPC Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
 

Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

 

Tên Vật Phẩm

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Rương Phi Phong Vũ Thần (30 Ngày) 5000
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 20000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn [Cấp 11] 10000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn [Cấp 12] 10000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn [Cấp 13] 10000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn [Cấp 14] 10000
Rương Thần Sa 1-6 dòng 5000
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 5000

 

1 VẠN THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN = 10000 THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

Lưu Ý: 

  • Mua nhầm vật phẩm sẽ không được hỗ trợ
  • Thẻ Tích Lũy Sự Kiện có thể thu thập từ Event ingame
  • Vật phẩm sẽ được cập nhật thêm sau các phiên bản update mới

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp