Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Sự kiện ĐUA TOP Máy chủ - THẾ VÂN

07-04-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 15/04/2020
  • Mục Tiêu Đua Top: 

1. Vinh Dự Võ Lâm

  • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải

 

2. Vinh Dự Tài Phú

  • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải


 

II. Phần Thưởng

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG

TOP 1

 

 

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 7
2000 Tiền Xu
5000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh Ghép Ấn
200000 Tinh Thạch Đồng Hành
5000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 2
Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
1000 Tiền Xu
2500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh Ghép Ấn
100000 Tinh Thạch Đồng Hành
3000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 3
Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
500 Tiền Xu
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh Ghép Ấn
50000 Tinh Thạch Đồng Hành
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 4 - 10
Rương Thần Sa (0 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 4-5 Ngẫu nhiên
200 Tiền Xu
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Ghép Ấn
20000 Tinh Thạch Đồng Hành
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Nhận quà TOP tại NPC Hỗ Trợ >> Đồng + Giftcode >> Giftcode
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim

 

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp