Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Bản Update Máy Chủ Mới

Giải nén vào thư mục game kiếm thế đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
UPDATE-v1.0 1MB Download (trực tiếp)

Bản cài đặt Phong Vân Kiếm (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
PHONGVAN 350MB Link Google (Nhanh Hơn)

Bản FULL cài đặt Phong Vân Kiếm (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
PHONGVAN 8.2Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)